Tietoa yhdistyksestä

Sellosymposium Ry syntyi haaveesta tarjota suomalaisille kouluikäisille sellisteille yhteinen foorumi, jossa voisi kokea osallisuutta maamme yhteiseen sellistiperheeseen. Yhteisöllisyyden kautta myös omaan yksilölliseen työskentelyyn ohjautuu lisää energiaa. Yksi osa toimintaa on sellotapahtuman järjestäminen, jonka osioina ovat kouluikäisille suunnattu kilpailu sekä kaikkien kilpailuun osallistuvien yhteiskonsertti.

Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Csilla Tuhkanen (os. Szilvay), Iida-Vilhelmiina Sinivalo (os. Laine), Eeva Rysä sekä sellistipariskunta Anna-Maaria ja Olli Varonen. Välittömästi mukaan liittyivät myös Marko Ylönen ja Erkki Lahesmaa. Reippaan ja kokeneen sellistiporukan lisäksi alusta asti yhdistyksessä on ollut mukana varatuomari Ville Räsänen, joka omalla osaamisellaan on tukenut yhdistyksen tavoitteita.

Sellosymposium ry:n ensimmäinen päätavoite on toteuttaa syksyllä 2019 sellotapahtuma, jonka keskeisenä osana on kilpailu suomalaisille nuorille sellisteille. Kilpailun lisäksi tapahtumassa on myös kaikkien osallistujien yhteiskonsertti. Konsertissa on luonnollisesti mukana myös Sellosymposium-ensemble. Tämän tapahtuman keskeinen idea on se, että yhteisen foorumin kautta eri-ikäiset ja eri puolilla maatamme asuvat sellistin alut voisivat kokea yhteisöllisyyttä, saada vaikutteita toisiltaan sekä saada hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen. Myös palautteen antaminen nuorille sellisteille on asia, johon yhdistyksen jäsenet haluavat panostaa. Kannustava ja kokonaisvaltaisen rakentava palaute muiltakin kuin omilta opettajilta, saattaa olla hyvinkin merkittävää nuoren kehityksen kannalta.